Wordt Japan een outperformer?

Consensus Japanse aandelen november 2017

Het jaar 2017 is een uitstekend jaar voor aandelenbeleggers geworden. Ook beleggers die in 2017 in Japanse aandelen hebben belegd kunnen tevreden terugkijken. Eind november liet de Nikkei 225 Index YTD met 18,9% (in USD) een lichte outperformance zien in vergelijking met de MSCI World. In die zin heeft de Japanse aandelenmarkt beantwoord aan de algemeen positieve verwachtingen. Blijft dit zo? Deze vraag blijkt veel beleggers bezig te houden. Data van OpinioPro, waar researchrapporten van meer dan 50 asset managers zijn te raadplegen, tonen aan dat beleggers bovengemiddeld belangstelling hebben voor research over de Japanse aandelenmarkt. Aan de vooravond van 2018 neemt Alpha Research een aantal van deze beleggingsvisies over Japan nader onder de loep. De meningen blijken nogal verdeeld.

Consensus blijft positief, maar…

Uit de meer dan 70 analistenrapporten die Alpha Research volgt, blijkt dat de meerderheid nog steeds Japan overweegt. Wat wel opvalt is dat de consensus in vergelijking met de periode 2013-2016 geleidelijk minder enthousiast is geworden, overigens een verklaarbare ontwikkeling. Momenteel zijn er als gevolg van de wereldwijde positieve economische ontwikkelingen meer alternatieven, terwijl vier jaar geleden de analisten ook nog in de ban waren van ‘Abenomics’, het stimulerend beleid van de Japanse premier Abe. Een beleid van drie kernpunten: monetaire verruiming, stimuleren van de overheidsuitgaven en structurele hervormingen.

Sterke economie en zwakke Yen

Kernvraag is nu waardoor de Japanse economie zich kan onderscheiden in een algemeen positief gestemde aandelenmarkt. Barclays wijst op het feit dat 60% op de binnenlandse markt wordt verdiend. Met huidige de op een na langste periode van expansie in de naoorlogse geschiedenis, waarbij de groei van het BBP in het derde kwartaal 1,7% per jaar bedroeg, is er wat dat betreft wind in de rug. Daarnaast is de Japanse aandelenmarkt structureel gezien uiterst procyclisch, waarbij duurzame consumptiegoederen, industriële en technologische aandelen goed zijn voor meer dan de helft van de marktkapitalisatie (zie grafiek). Het gevolg is dat de Japanse economie in vergelijking met andere markten meer heeft geprofiteerd van de mondiale expansie. Barclays verwacht dat de Bank of Japan ervoor blijft zorgen dat de Yen niet te sterk wordt.

Image

Bron: Datastream, Barclays

Ook Candriam is positief over de Japanse aandelen. Zij blijft geloven in een zwakkere Yen, aangezien men niet verwacht dat de Bank of Japan haar monetaire beleid meteen zal verstrakken zoals andere centrale banken dat nu doen. Daarnaast wijst Candriam op een sterkere groei en een gunstige binnenlandse beleidsmix van premier Abe. De recente verkiezingen hebben premier Abe het groene licht gegeven om door te gaan met een nieuwe ¥ 2 biljoen aanvullend budget. Amundi sluit zich daarbij aan. Deze Franse vermogensbeheerder verwacht dat het economische momentum in 2018 behouden blijft (+0,9%), daarbij geholpen door het stimulerende beleid van de regering.

Rooskleurige economische ontwikkelingen met kanttekeningen

Het Amerikaanse Prudential ziet ook rooskleurige economische ontwikkelingen, maar maakt tegelijk een kanttekening. Deze vermogensbeheerder wijst op een relatief sterke Yen en op de geopolitieke spanningen die op de achtergrond dreigen. Prudential houdt daarom een lichte onderweging voor Japan aan. Ook UOB AM, de vermogensbeheerder uit Singapore, houdt een onderweging aan, wijzend op de geopolitieke spanningen. Traditioneel is de Yen een ‘safe haven’ bij spanningen en kan daardoor last krijgen van een opwaartse druk. Ook ziet UOB AM op de langere termijn de structurele economische problemen opdoemen, zoals een sterk vergrijzende populatie.

Conclusie

“Top performer” staat bovenaan het rapport van Barclays. Maar deze opinie leidt niet tot een sterke overweging in Japanse aandelen. De redenering is dat het dan wel goed mag gaan met Japan, maar de winstverwachtingen op het Europese continent en de VS zijn nog beter. In een mondiale economische expansie heeft het gunstige gesternte van de Japanse economie nu duidelijk concurrentie van andere continenten. Bovendien blijven sommige vermogensbeheerder beren op de weg zien: geopolitiek en de kans op een sterkere Yen. Verlies Japan niet uit het oog, maar wees waakzaam, is de boodschap.

 

Tags: