Wet&Regelgeving

Fixing the Fix

FX Prospect

Op 15 juli heeft de Financial Stability Board (FSB) een discussienota gepubliceerd inzake het fixingproces van FX Benchmarks. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de consequenties?

Regelgeving: Het belang van consultaties

Regelgeving: Het belang van consultaties

Wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht komen niet zo maar uit de lucht vallen. Het begint met een voorstel, al dan niet uit politieke hoek. Dit voorstel wordt uitgewerkt, besproken en herzien. Op een gegeven moment wordt “de markt geconsulteerd”.  Dat is het (officiële) moment waarop marktpartijen op de uitgewerkte voorstellen kunnen reageren. 

Fiscale Unie: Hoe, wat en waarom?

Met de vorige zomer nog vers in het geheugen, mogen we ons nu afvragen wat deze zomer brengt? Met Griekenland op “pole position” qua schuldenproblemen, doen natuurlijk Portugal en Ierland er ook nog toe. Alleen als het om de echte bedragen gaat dan is de strijd om “pole position” tussen Italië en Spanje pas echt verontrustend.

ESMA publiceert MiFID richtlijnen ter bescherming van beleggers

Mifid - AFM

Vandaag heeft ESMA, de Europese effectentoezichthouder, richtsnoeren gepubliceerd ter verbetering van de bescherming van de belegger.

ETF: Synthetische vs Fysieke Replicatie

ETF Exchange Traded Funds

Op het gebied van Indextrackers is de afgelopen tijd veel discussie, vooral als het gaat om mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit en natuurlijk de bescherming van de consumenten. Over dit laatste publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  op 7 juni jl. haar onderzoeksrapport “Onderzoek Indextrackers 2012, die in Nederland de discussie op gang bracht. Tijd voor een kort overzicht

Solvency II: ‘doorkijk’-methode problematisch

Solvency II

Als Brussel kiest voor een ‘doorkijk’-benadering voor gepoolde beleggingsvehikels, dan zou Solvency II vermogensbeheerders er onbedoeld toe kunnen dwingen om anderen een kijkje in de keuken van hun beleggingsstrategieën te geven, waarschuwt State Street Global Services.

Toezicht op beleggingsfondsen

IOSCO consulteert de markt

IOSCO, de wereldwijde organisatie van effectentoezichthouders en ‘standard setter’ op het gebied van effectentoezicht, heeft onlangs twee consultatiedocumenten gepubliceerd. 

Subscribe to RSS - Wet&Regelgeving