Privacybeleid

Deze website is een initiatief van bull-v-bear.nl, een geregistreerde handelsnaam van Alpha Research (AR). Voor de website http://www.bull-v-bear.nl/  geldt het onderstaand privacy statement:

Algemeen

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AR houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. AR gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden informatie

AR verzamelt, via haar website bull-v-bear.nl persoonsgebonden informatie over haar gebruikers.  Dergelijke informatie verzamelen en gebruiken wij niet dan na uitdrukkelijke toestemming van gebruikers die zich hiervoor op de website registreren. AR gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van AR of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht AR rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Alpha Research, Oude Delft 37, 2611 BB Delft of per e-mail aan [email protected] . Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Van gebruikers die zich niet registeren, leggen wij alleen vast van welke website u komt en waarvandaan u met de website verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om AR te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten.

Van tijd tot tijd kan AR eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan bull-v-bear.nl, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun websites bull-v-bear.nl heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van bull-v-bear.nl.

Sites van derden

AR is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan websites van bull-v-bear.nl zijn gekoppeld of als u via bull-v-bear.nl andere sites bezoekt. Bull-v-bear.nl raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.


Wijzigingen

AR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van AR. 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 27 september 2016