Obligaties

Bedrijfsobligaties in balans

Bedrijfsobligaties in balans

De categorie obligaties is van alle beleggingscategorieën al geruime tijd het meest uit de gratie. In de subcategorie bedrijfsobligaties zijn de opinies gelijkelijk verdeeld en zien sommigen nog kansen om rendement toe te voegen.

High Yield : twee visies

High Yield

Al lange tijd geeft de Asset Allocatie Consensus van Alpha Research aan dat de meeste asset managers niet enthousiast zijn om in vastrentende waarden te beleggen. Maar binnen de obligatie-categorie wordt High Yield nog als het meest aantrekkelijk gezien.

Primeur: Staatsobligaties op overwegen

Voor het eerst sinds de start van de Alpha Research database is er meer dan één fondsenhuis positief over staatsobligaties. We bekijken de primeur voor Schroders (voor het eerst op 'overwegen') en de Robeco visie voor 'onderwegen'.

Convertibles: De argumenten

Convertible Bonds

De meningen over convertibles zijn in de database bijna allemaal positief. 5 asset managers zijn overwogen en 6 geven een neutraal advies. We bekijken de argumenten om te overwegen en twee opinies die voorzichtiger zijn.

Waarom obligaties onderwegen?

Waarom obligaties onderwegen?

In de database van Alpha Research onderwegen liefst 33 van de 50 fondsenhuizen obligaties, de rest is neutraal. Waarom worden obligaties onderwogen? We bekijken de redenen voor het onderwegen van obligaties voor vier verschillende partijen.

Tags: 

Emerging Market Debt; risicovol of niet?

De meningen zijn verdeeld over Emerging Market Debt. De database bevat 43% positieve opinies; 37% is neutraal en 20% is negatief. We bekijken de argumentatie van Robeco (onderwogen) en Pictet (weer overwogen sinds maart 2013).

High Yield of Investment Grade?

High Yield of Investment Grade?

De Alpha Research database is positiever over high yield dan over investment grade bonds. We bekijken de visies van Kleinwort Benson (beiden overwogen), Financial Partners (onderwogen high yield) en Pictet (onderwogen IG bonds).

Multi credit: Zelf doen of een fonds zoeken?

Greg Freer, Invesco

De verdeling over de verschillende obligatiecategorieën is erg belangrijk. Deze tak van sport heet multi credit. Hoe richt je de portefeuille in en doe je het zelf of selecteer je een multi credit fonds?

Bedrijfsobligaties; meningen gelijk verdeeld

De database van Alpha Research bevat met 29% precies evenveel positieve als negatieve visies op bedrijfsobligaties. Tevens is 41.9% neutraal. We bekijken de argumenten van Amundi (overwegen) en Pictet (onderwegen).

High Yield obligaties nog altijd in trek. Terecht?

De database van Alpha Research laat zien dat de trend voor High Yield obligaties licht dalende is, maar overduidelijk positief. Wat zijn de argumenten van Schroders en LGT Capital om momenteel positief respectievelijk negatief te zijn.

Pages

Subscribe to RSS - Obligaties