Europese aandelen favoriet

De categorie aandelen is al geruime tijd de absolute favoriet van alle beleggingscategorieën. Bij de regio allocatie binnen aandelen hebben Europese aandelen een duidelijke voorkeur boven de regio’s Japan, US en EM.

Het percentage asset managers die aandelen op overwegen hebben staan bereikte vorig jaar in de zomer een hoogtepunt en beweegt zich sindsdien daar net onder. In het asset allocatie consensus rapport van mei van Alpha Research is dat percentage weer iets verder teruggelopen. Is dit het begin van een omslag?

Consensus Europese aandeelen

Bij de regio allocatie binnen aandelen hebben Europese aandelen een duidelijke voorkeur boven Japan en meer nog boven US en Emerging Markets.
Welke argumenten worden gebruikt om overwogen te zijn en welke om dat niet te zijn? Hiervoor kijken we naar de opinie van JP Morgan Asset Management die in hun Asset Allocation Views van mei jl. “overwegen” aanbeveelt en naar Axa Investment Management die in hun Strategy Newsletter van mei jl. hun aanbeveling naar “neutraal” veranderd heeft.

Europese aandelen, is de trend your best friend?

Aandelen wereldwijd hebben ook dit jaar al zeer positieve rendementen laten zien. De hamvraag die elke belegger zich stelt is of deze meerjarige aandelenrally nog verder opwaarts potentieel heeft. Gegeven de sterk overwogen positie in aandelen door de deelnemers aan het Asset Allocatie Consensus rapport is een positief antwoord op die vraag een logische gedachte, waarbij wel in het achterhoofd moet worden gehouden dat dit een relatieve voorkeur is t.o.v. de andere beleggingscategorieën.
Europese aandelen hebben in 2015 tot nu toe een betere performance laten zien dan Amerikaanse aandelen. Is dit een trend die we ook in 2015 zullen gaan zien of weten Amerikaanse aandelen zich te herstellen na een zwakkere start?

Bull: JP Morgan Asset Management

JPM AM betoogt in hun Asset Allocation Views van mei jl. dat de Amerikaanse economie zich pas in het midden van de business cyclus bevindt. Dit tekent de positieve achtergrond voor aandelen. Hoog bèta-markten als Japan en Europa reageren goed op bedrijfsresultaten nu een zwakkere Euro de omzetten stuwt.
In algemene zin is JPM AM positief op aandelen vanwege het wereldwijd ruime monetair beleid en economische groei gepaard met lage inflatie. Specifiek voor Europese aandelen geeft de combinatie van QE, een verzwakkende Euro en aantrekkende groei aanleiding tot een overwogen positie. Uiteenlopend monetair beleid tussen de ECB en de Fed houdt de Euro voorlopig ook onder druk.

Neutraal: AXA Investment Managers

AXA IM is in hun Strategy Newsletter van mei jl. terughoudender met een neutrale positie. De drie belangrijkste factoren die de markten volgens hen op dit moment het meest confronteren zijn 1) waardering 2) winstgroei en 3) volatiliteit.
Hoewel gerapporteerde winsten nog in een licht opwaartse trend zitten laten de winstverwachtingen een dalende trend zien. Zorgwekkender echter vinden ze het feit dat de volatiliteit, hoewel nog op een laag niveau, in een stijgende trend is gekomen.
in algemene zin zijn ze neutraal op aandelen met de speciale aanbeveling voor Europese aandelen om daar neerwaartse bescherming aan toe te voegen. De sterke stijging recent in koers/winst verhouding maakt deze markt extra kwetsbaar volgens hen. En ook Griekenland blijft een risicofactor op korte termijn.

Conclusie

Ruim monetair beleid wereldwijd blijft een belangrijke drijvende kracht achter de huidige aandelenrally. Europese aandelen hebben daarbij de voorkeur boven andere regio’s. Stijgende koers/winstverhoudingen, toenemende volatiliteit en afnemende winstverwachtingen kunnen reden tot voorzichtigheid zijn.

Complete Research Rapport

Bovenstaand artikel is samengesteld uit research rapporten van de genoemde asset managers en/of websites. Het artikel is een korte weergave van de visie van deze partijen. Wij raden u aan het complete research rapport op te vragen en te lezen alvorens u conclusies trekt. Bovenstaand artikel kan niet als beleggingsadvies gezien worden.