Commodities tonen divers beeld

In de Asset Allocatie Consensus van Alpha Research zijn commodities al lange tijd grotendeels onderwogen. Ook in het meest recente rapport (mei ’15) valt te lezen dat ruim 90% van de asset managers neutraal of onderwogen is. Tegelijkertijd valt op dat deze asset class de enige is die afgelopen maand een positief rendement gemaakt heeft, in Euro’s, nl 6,10%.

Het feit dat commodities zo’n divers beeld tonen is voor ons een reden om eens iets dieper te kijken naar verschillende opinies over commodities. Dat doen we aan de hand van KBC Asset Management die als een van de weinigen een positieve opinie heeft, en aan de hand van Deutsche Asset & Wealth Management die negatief gestemd is over deze asset class.

Goede performance commodities

Dat commodities bij maar weinig asset managers een positieve opinie hebben mag gezien de gematigde groei van de wereldeconomie geen verrassing zijn. China, jarenlang de grote motor achter de vraag naar basismetalen, kampt met afnemende economische groei. De draai van groei door infrastructureel gedreven investeringen naar consumptie gedreven groei zorgt voor een afname in de vraag naar commodities. En dat zal niet veranderen van vandaag op morgen.

Waar komt dan het positieve rendement op deze asset class vandaan? De meest voor de hand liggende verklaring ligt in de stijgende olieprijs. In de afgelopen maand steeg die ruim 13% waarvan gecorrigeerd voor een verzwakkende dollar nog 6,6% in Euro’s gemeten overbleef.

Crude OilEuro

Bull: KBC AM

Vraag en aanbod, dat is waar het volgens KBC helemaal om draait. In de maandelijkse KBC-Beleggingsstrategie licht zij toe dat de prijzen van base metalen als koper en ijzer de afgelopen twee jaar behoorlijk gedaald zijn, mede door de vraaguitval in China maar ook door extra aanbod als gevolg van eerdere investeringen door mijnbouwbedrijven.

Investeringen in nieuwe mijnen zijn door de lage prijs stilgevallen en oude mijnen worden gesloten of raken uitgeput. Bij een gelijkblijvende of licht aantrekkende groei van de wereldeconomie ontstaat er een situatie van weer stijgende vraag en een dalend aanbod wat er toe zal leiden dat metaalprijzen weer kunnen stijgen.

Ook bij olie ziet KBC een (verdere) stijging van de olieprijs nu de eerdere prijsdaling als gevolg van bewuste overproductie door de OPEC/Saudi-Arabië tot productie uitval in de VS heeft geleid.

Bear: DA&WM

Deutsche Asset & Wealth Management beschrijft in haar CIO View van maart jl waarom zij nog steeds negatief gestemd zijn over commodities. Natuurlijk speelt de druk op de olieprijs een rol, maar ook de prijs van andere bulkgoederen is lager en daarin voorzien zij voorlopig geen verandering. Onderliggende reden is voor hen met name China waar een verandering in economische groei plaatsvindt waarbij er blijvend minder vraag naar commodities zal zijn.

Koersdoelen in US$

Conclusie

Hoewel de wereldwijde economische groei op dit moment geen wind in de rug is voor commodities heeft de asset class toch een goede performance year-to-date laten zien. Hierbij speelt met name de olieprijs een rol welke naar verwachting van zowel KBC Asset Management als Deutsche Asset & Wealth Management ook nog iets meer opwaarts potentieel heeft dit jaar. Voor de basismetalen geldt dat een teruglopend aanbod in combinatie met weer toenemende vraag als gevolg van aantrekkende wereldeconomie op termijn voor hogere prijzen lijkt te kunnen gaan zorgen.

Bull: 
Bear: