Bedrijfsobligaties in balans

Bedrijfsobligaties in balans

De categorie obligaties is van alle beleggingscategorieën al geruime tijd het meest uit de gratie. In de subcategorie bedrijfsobligaties zijn de opinies gelijkelijk verdeeld en zien sommigen nog kansen om rendement toe te voegen.

Beleggers in vastrentend kennen geen bijzondere performance zover dit jaar (mei) met een YTD rendement voor de gehele categorie van 5,04%. De spike hoger in de rente afgelopen maand heeft de performance ook geen goed gedaan. Het zal dan ook vrijwel niemand verbazen dat tegen de huidige achtergrond op de financiële markten deze categorie in de consensus allocatie op onderwegen staat.

In de consensus rapportage van Alpha Research is de opinie voor de subcategorie bedrijfsobligaties al gedurende een jaar neutraal. In de breakdown naar individuele opinies is te zien dat er grosso modo evenveel partijen overwogen als neutraal en als onderwogen zijn.

Corporate Bonds

Bron: Asset Allocatie Consensus rapport van Alpha Research

Uitgifte van bedrijfsobligaties populair

De uitgifte van bedrijfsobligaties is met de lage rentes afgelopen jaren om meerdere redenen een populaire bezigheid gebleken. Cash levels in US bedrijven zijn de afgelopen jaren naar grote hoogtes gestegen maar de hoeveelheid schuld nog harder.

Uitgifte van bedrijfsobligaties populair

De instroom van bedrijfsobligaties in beleggingsfondsen is de afgelopen 12 maanden stabiel positief geweest. Wat zijn dan de argumenten die er toe leiden dat er voor bedrijfsobligaties nog wel tegengestelde opinies te vinden zijn, waar dat voor de hoofdcategorie obligaties nauwelijks het geval is?

Hiervoor kijken we nader naar de argumentatie van Scotia Bank Global Wealth die als opinie onderwegen heeft, en naar de argumentatie van UBS die als opinie overwegen heeft voor deze subcategorie.

Bull: UBS

In het UBS House View, Investment Strategy Guide van mei jl. stelt UBS Amerikaanse bedrijfsobligaties te prefereren boven Amerikaanse Staatsobligaties.
Tegen een achtergrond van voortdurend lage rentes (o.a. Zwitserland die de eerste 10-jarige staatslening lanceerde met een negatieve rente) zien ze binnen vastrentend nog steeds de beste beleggingsmogelijkheden in Amerikaanse bedrijfsobligaties, zowel Investment Grade als High Yield. Met lage default rates en stabiele credit ratings vinden ze de yield pick-up op bedrijfsobligaties t.o.v. staatsobligaties aantrekkelijk. Ze verwachten dat deze pick-up samen met een gematigde vernauwing van de spread de komende periode tot een outperformance over staatsobligaties zal leiden.

Bear Scotia

In het Scotia Bank Portfolio Compass van juni houdt Scotiabank de opinie onderwegen voor de categorie Obligaties. Tegen een achtergrond van, naar hun mening, zeer hoge waarderingen voor deze categorie acht Scotia het risico op prijsdaling aanzienlijk. Zij signaleren verbeterende economische data in de US (hogere Non-Farm Payrolls, verbetering in het consumentenvertrouwen en het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, en lagere werkloosheid) wat de kans op een rentestijging dit jaar verder vergroot.
Scotia constateert dat de credit spread voor Investment Grade bedrijfsobligaties in mei met 6bp is toegenomen, en blijft de opinie onderwogen aanhouden voor deze categorie omdat ze het kwetsbaar achten voor opwaartse rentedruk en een toename van de volatiliteit.

Conclusie

Obligaties als categorie hebben de consensus opinie onderwegen, maar binnen de subcategorie bedrijfsobligaties zijn er voor- en tegenstanders. Een voorstander als UBS laat het relatieve voordeel (carry en afnemende spread) t.o.v. staatsobligaties zwaarder wegen. Scotia ziet de verwachte opwaartse rentedruk en een toenemende creditspread als redenen om de opinie “onderwegen” aan te houden.

Complete Research Rapport

Bovenstaand artikel is samengesteld uit research rapporten van de genoemde asset managers en/of websites. Het artikel is een korte weergave van de visie van deze partijen. Wij raden u aan het complete research rapport op te vragen en te lezen alvorens u conclusies trekt. Bovenstaand artikel kan niet als beleggingsadvies gezien worden.