Amerikaanse aandelen neutraal gewogen

Amerikaanse aandelen neutraal gewogen

De categorie aandelen is al geruime tijd de meest aantrekkelijke beleggingscategorie en in de consensus rapportage van Alpha Research blijft de opinie voor deze categorie ook deze maand overtuigend ‘overwegen’.

De allocatie naar regio laat een duidelijke voorkeur zien voor die regio’s waar QE nog in volle gang is, nl. Japan en Europa. Voor Amerikaanse aandelen geldt een neutrale consensus opinie. Een jaar geleden stond deze subcategorie nog ruimschoots op ‘overwegen’, maar dat advies is geleidelijk verschoven naar ‘neutraal’. Voor Europese beleggers zorgt de sterkere US Dollar nog wel voor een behoorlijke rugwind in het rendement, maar in US Dollar termen rechtvaardigt het rendement YTD de aanbeveling ‘neutraal’ zeker.

Consensnus Amerikaanse aandelen

Amerika is van de ontwikkelde markten de regio waar de economische cyclus het verst is en waar het monetair beleid binnenkort waarschijnlijk als eerste verkrapt gaat worden. Daarom is het interessant om te bekijken hoe, tegen deze achtergrond, de opinies voor aandelen zijn. Hiervoor kijken we naar de opinie van de Amerikaanse belegger Morgan Stanley Wealth Management die in hun “On the Markets” van oktober jl. ‘overwegen’ aanbeveelt en naar de opinie van de Europese belegger Axa Investment Management die in hun Strategy Newsletter van oktober jl. ‘onderwegen’ aanbeveelt.

Einde van een Bull market?

Aandelen verkeren al ruim zes jaar in een bull market, wat gemiddeld genomen een redelijk lange periode is. De vraag is of dat op zich een reden is om negatief over de vooruitzichten te zijn. De Fed gaat weliswaar naar alle waarschijnlijkheid deze maand de rente verhogen, maar dat is eerder te beschouwen als een eerste stapje in het normaliseren van het renteniveau dan een reactie op oververhitting van de economie. Ziet de toekomst voor aandelen er dan uit met een strakblauwe hemel of zijn er al wat wolken zichtbaar?

Bull: Morgan Stanley Wealth Management

MS WM betoogt in hun strategy letter dat ze de kans op een recessie de komende 12 maanden als klein inschatten en ook dat waarderingen niet overmatig hoog zijn. Hierbij refereren ze aan de spread tussen het gemiddelde Amerikaanse bedrijfswinsten rendement en de 10-jaars US Treasuries yield die ongeveer 2 keer zo hoog is als normaal. Zij voorzien een doorzettende verbetering van de Amerikaanse economie en vinden Amerikaanse aandelen van de hoogste kwaliteit in de wereld. Wel hebben ze een aantal verwachtingen wat naar beneden bijgesteld. Zo verwachten ze o.a. voor 2016 een S&P winst  van $128,50 per aandeel tegen een eerdere verwachting van $131,00. De sterkere dollar is hierbij een belangrijke factor. Een verdere stijging van de dollar kan dit dus verder onder druk zetten.

Bear: AXA Investment Managers

AXA IM betoogt in hun Strategy Newsletter van oktober jl. dat de situatie op de financiele markten verslechtert van ‘ok’ naar ‘slecht’. Het scenario van beperkte maar veerkrachtige groei wordt verwisseld voor een scenario van stationaire groei met risico op recessie. De winstcyclus verzwakt naar verwachting verder. Hoewel de Amerikaanse consument op een stevige fundering staat zal afnemende wereldwijde vraag op de Amerikaanse maak-sector drukken. Zij hebben hun verwachting voor GDP groei in 2016 aangepast naar 2,2% en nog iets lager voor 2017. Gedurende 2016 voorzien zij dat loongroei de productiviteitsgroei zal overtreffen en dat winstmarges dus onder druk zullen komen te staan. Ook zien ze een risico dat de hoge schuldhefboom, hoewel in de huidige situatie van lage rente volkomen logisch, bij een stijgende rente ook voor financiële druk zal gaan zorgen.

Conclusie:

Opvallend is dat beide partijen verwachten dat bedrijfswinsten onder druk zullen komen te staan in de loop van volgend jaar. Toch vindt Morgan Stanley dat een overwogen positie nog aanbevelenswaardig is. Het lijkt er op dat het verschil zit in het grotere belang dat aan de kracht van de Amerikaanse consument wordt gegeven.

Complete Research Rapport

Bovenstaand artikel is samengesteld uit research rapporten van de genoemde asset managers en/of websites. Het artikel is een korte weergave van de visie van deze partijen. Wij raden u aan het complete research rapport op te vragen en te lezen alvorens u conclusies trekt. Bovenstaand artikel kan niet als beleggingsadvies gezien worden.