Abenomics en Japanse aandelen

Abenomics en Japanse aandelen

Met bijna 2/3 van de visies die Japanse aandelen aanbeveelt, is Japan een favoriete regio allocatie. Dat Japan met Abenomics heeft te maken is duidelijk, maar hoe positief is dat?

Update argumenten Japanse aandelen

Het artikel "Japanse aandelen: Structurele hervormingen en de Bank of Japan" geschreven in november 2014, gaf de tegenovergestelde meningen van Blackrock en KBC over Japanse aandelen weer. Dit artikel was geschreven na een dieptepuntje van het gemiddelde van de views van alle partijen.

Consensus Japanase aandelen juli 2015

De grafiek geeft dit gemiddelde van 58 asset managers weer over een tijdsperiode van de afgelopen 12 maanden. Hierin zien we dat we momenteel in een opwaartse beweging zitten. Maar nog steeds zijn er grote verschillende in de visies. BNP Paribas en UOB AM hebben een tegenstrijdig beeld van Japanse aandelen.

Bull: BNP Paribas

BNP Paribas laat in de maandelijkse “Investment Strategy” weten dat dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie in hun ogen positief is. Ze zijn zeker van een aantrekkende groei in de VS en Europa, met daarnaast een iets minder zeker beeld van China en Japan. Toch passen ze prima in het beeld betreffende de Japanse aandelen, want BNP Paribas geeft een aantal positieve redenen voor Japanse aandelen.

Allereerst wijzigde de Japanse centrale bank haar opkoopbeleid niet. Een mogelijke verandering is wel dat dit opkoopbeleid in een stroomversnelling zal komen rond juli of oktober. Dit zal wellicht de aandelen- en obligatiemarkten ten goede komen. Verder is er nog een kwantitatieve verruiming te verwachten in Japan waardoor er een voorkeur is boven de Eurozone. Daarnaast heeft Azië binnen de opkomende markt een voorkeur door de lage grondstofprijzen en de geldinjecties van de Bank of Japan. Ondanks dat de positieve impact van de zwakkere yen afneemt, zijn de wisselkoersen voor Japan gunstig. En tot slot zijn ook de olieprijzen en de groei-indicatoren hoopgevend.

Bear: UOB AM

UOB AM – een asset manager uit Singapore – laat in haar publicatie “Equity Strategy” weten, een veel minder positief beeld over Japanse aandelen te hebben. Zij vinden de gegevens die er over de Japanse economie bekend zijn een van de redenen juist om onderwogen te blijven. UOB AM sluit zich deels aan bij de visie van KBC, uit het eerdere artikel. Dit betreft het doel dat de derde pijl van premier Abe moet behalen. UOB AM heeft nog zorgen bij het lange-termijn effect hiervan, maar ziet tegelijkertijd ook mogelijkheden komen. Daarnaast ondersteunt hun onderwogen advies de  tegenvallende bedrijfsresultaten en de lagere waarderingen die ze verwachten voor de Japanse financiële dienstverlening en de basismaterialen.

Conclusie

Daar waar BNP Paribas een positieve invloed ziet van de lage grondstofprijzen, de huidige wisselkoers en de groei-indicatoren, kijkt UOB AM grotendeels met een negatief beeld naar de financiële dienstverlening en basismaterialen. Ook de derde pijl van premier Abe heeft UOB AM nog niet over kunnen halen naar een positief advies voor de Japanse aandelen. Een duidelijk verschil tussen beide visies: BNP Paribas gaat meer met de positieve consensus visie mee terwijl UOBAM zich voorzichtiger opstelt.

Complete Research Rapport

Bovenstaand artikel is samengesteld uit research rapporten van de genoemde asset managers en/of websites. Het artikel is een korte weergave van de visie van deze partijen. Wij raden u aan het complete research rapport op te vragen en te lezen alvorens u conclusies trekt. Bovenstaand artikel kan niet als beleggingsadvies gezien worden.